LOGO
GŁÓWNA O NAS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WNIOSKI
I DUKUMENTY
INFORMACJE
O DROGACH
GALERIA KONTAKT

Powiatowy Zarząd Dróg
w Działdowie
ul. Lidzbarska 31
13-200 Działdowo

O G Ł O S Z E N I E
Zawiadamia się, że dzień 30 kwietnia 2018r. jest dniem wolnym od pracy
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie
Podstawa prawna: art.130 § 1 i 2 Ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Zarządu Dróg w DziałdowieGodziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz.7:00 ÷ 15:00


FIRMACopyright © 2015÷2018 KAZSKO